Напоследък все по-популярни стават картите за спорт (Sport Pass, Multisport и други) като социално стимулиране от страна на работодателя към служителите. Все повече работодатели възприемат тази практика. Веднага след възприемате й обаче идва въпроса с данъчно и осигурителното третиране на картите за спорт.

Кодекса на труда дава информация за възможните варианти за социални разходи. Този вид карти за спорт отговарят на описаните варианти в КТ.

Третирането съгласно ЗКПО. ЗДДФЛ и КСО се определя на база на въпросите:

  • Имат ли право всички служители на такива карти?
  • Имат ли служителите получаващи картата самоучастие в стойността на картата или се покрива изцяло от работодателя?

Ще разгледам няколко варианта от практиката.

Вариант 1: Всички служители имат право на карта за спорт и работодателя я предоставя в натура (без парични отношения отношения свързани с картата).

Ако всички служители имат право да получат такава карта (като пластика, а не като пари) и нямат самоучастие в нея – тогава разходът е социален разход представен в натура от работодателя. Този вид разход попада в обхвата на чл. 204 от ЗКПО и се облага с данък върху разходите (данък социални разходи). Разходът и данъкът върху него се признават за данъчни цели в годината на начисляване и не формират данъчна временна разлика. Данъка върху социалните разходи се дължи до 31 март на годината, следваща годината за която се отнася.

Вариант 2: Всички служители имат право на карта за спорт и работодателя я предоставя в натура. Служителите заплащат половината от стойността на картата.

В този случай съществуват парични взаимоотношения между лицата във връзка с тази придобивка. Съгласно ЗКПО, наличието на парични взаимоотношения във връзка с тези разходи, дори и получени в натура не им дава възможност да бъдат класифицирани като“социалните разходи, предоставени в натура“. Това е споменато в допълнителни разпоредби на ЗКПО § 1, т. 34. Разходите биха се тратирали като допълнително възнаграждение, което се облага с осигуровки и данъци и то върху цялата стойност на картата.

Вариант 3: Не всички служители имат право на такава карта и работодателя я предоставя в натура (без парични отношения отношения свързани с картата).

Ако не всички служители имат право на тази карта, разходът за картата не може да бъде третиран като социален разход в натура по чл. 204. В този случай няма данък върху разходите, а получената карта от служителя би следвало да бъде обложена като допълнителен „бонус“ към заплатата облагаем с осигуровки и данъци съгласно КСО и ЗДДФЛ и то върху цялата стойност на картата.

По подобен начин бихa се третирали и друг подобен вид социални придобивки.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *