VP CONSULTING PAYROLL SERVICES

Provision of personnel “Rent” in IT and other sectors

Напоследък често се поставя въпроса за предоставянето на персонал "под наем". Услугата представлява следното - фирмата, на която се…
VP CONSULTING COMPNAY REGISTRATION SERVICES
,

How to calculate gross salary and total cost for the company

За да се изчислят какви пари ще струва на фирмата и каква сума да се запише в договора трябва да се използват следните коефициенти. ПРИМЕР…
ДДС дали е включено или не в договорената цена
, ,

You are hiring an IT company employee on your doorstep

За фирми с икономическа дейност "Други дейности в областта на информационните технологии", код на дейността 6209, за да разберете и…
VP CONSULTING YEAR-END SERVICES
,

Determination of the minimum monthly insurance income of a self-insured person

Минималният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица (лица упражняващи свободна професия) се регламентира…
VP CONSULTING ACCOUNTING SERVICES

Документи

За ваше удобство бланките на документите съдържат полета за попълване в светло жълт цвят. Останалата част от текста не може да се коригира…
Detatils background VP consulting

Issuing an invoice to an individual

Необходимите реквизити за издаване на фактура към физическо лице са упоменати в чл. 7 от Закона за счетоводството и чл. 114 от ЗДДС. Най-общо…
VP Consulting SERVICES

Is VAT included in the agreed amount or should it be stated separately??

Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена.   Източник…