Декларация за изтегляне: Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, с приложения и указания за ползване Помощни справки за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92…