About Панайот Христов

Виж пълния профил @ LinkedIn

Опитен ръководител в областта на финансите и счетоводството, специализиран в следните области:
✔ ИТ услуги и поддръжка (разработване на софтуер; софтуерна поддръжка; аутсорсинг на ИТ услуги; аутсорсинг на разработване на софтуер; аутсорсинг на софтуерна поддръжка)
✔ Проекти в областта на недвижимите имоти - активи до 30 млн. евро
✔ Строителство и строителни услуги
✔ Управление на имоти
✔ Международна и местна търговия (включително бързооборотни стоки; специализирано оборудване)
✔ Голямо разнообразие от услуги
✔ Управителни съвети на НПО

Опит с компании, одитирани от Big 4 (годишно и на тримесечна база)
Опит с iSOX (израелски Sox - Goshen)

Специалности:
✔ Счетоводство
✔ Управленско счетоводство
✔ Данъчно консултиране
✔ Финансов мениджмънт
✔ Бизнес моделиране
✔ Бюджетиране
✔ Прогнозиране

Също така опростява живота на хората на свободна практика: Лесна регистрация и счетоводство @ freelancer-bg.com

Entries by Панайот Христов

,

Специфики на счетоводството на стартъп фирма в България

Стартирането на нов бизнес е винаги вълнуващо и предизвикателно начинание. Особено когато става въпрос за старт-ъп фирма, правилното счетоводство играе ключова роля за успешния растеж и развитие на компанията. В България има много специфики, които трябва да се вземат предвид при счетоводството на старт-ъп фирми, за да се осигури финансовата стабилност и правната съобразност на […]

,

Спецификите на счетоводството за ИТ компании

Въведение ИТ компаниите са сърцето на днешната икономика, предлагайки иновации и технологии, които променят света. Счетоводството за ИТ компании обаче има свои специфики, които изискват специализирани знания и умения. В тази статия ще разгледаме основните особености на счетоводството за ИТ бизнеса и как професионалните счетоводни услуги могат да подкрепят вашата компания. Ключови аспекти на счетоводството […]

, ,

Какво е свободната професия (freelancer) и има ли почва у нас?

Свободна професия (Freelancer) Това е един не толкова познат начин за извършване на дейност в България, но в същото време изгоден и лесен. Свободната професия (freelancer) дава възможност на физическото лице, да извършва дейност, чрез която да получава легално средства от клиентите си, и да им издава фактури. Плюсове: Практикувате легално професионалната си дейност (програмист, […]

, ,

Какви документи са нужни за отчитане на командировка в чужбина?

Предлагаме улеснение на нашите клиенти, като подоготвяме всички документи свръзани с командироването, отчитането и администрирането на пътуванията срещу допълнително заплащане. Командироването на служители обикновенно е свързано с недостатъчна яснота във връзка с документалната обоснованост и отчитане. Основните стъпки при командироването са следните: Заповед за командировка и отчет за командироването За да бъде данъчно признат разхода […]

,

Как се попълва касова книга?

Воденето на касова книга е често пренебрегвано действие, което обаче е задължително. Воденето на касова книга се регулира от НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА. Наредбата дава основа за водене на „книга за дневните финансови отчети за календарната година“ или както […]

, , ,

Данъчно и осигурително третиране на карти за спорт (Мултиспорт, Спорт пасс и други)

Напоследък все по-популярни стават картите за спорт (Sport Pass, Multisport и други) като социално стимулиране от страна на работодателя към служителите. Все повече работодатели възприемат тази практика. Веднага след възприемате й обаче идва въпроса с данъчно и осигурителното третиране на картите за спорт. Кодекса на труда дава информация за възможните варианти за социални разходи. Този вид карти […]

, , ,

Как да си издадам (заверено) копие от подадена вече данъчна декларация?

Заверено копие на подадена данъчна декларация се вади от компетентния НАП по адрес на дружеството или физическото лице. Компетентния НАП по адрес е офиса на НАП по район в който е регистрирано лицето или дружеството. За да се издаде такова копие се подава „искане за издаване на документ“ по образец на НАП, в момента на […]

, ,

Признават ли се за данъчни цели разходите за лихвите за просрочие и неустоките към контрагенти?

ЗКПО регламентира кога разходите за лихви и неустойки могат да бъдат признати или непризнати за данъчни цели и да следва преобразуване на финансовия резултат. Съгласно текст от закона: ЗКПО Чл. 26. Не се признават за данъчни цели следните счетоводни разходи: (доп. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) разходи за начислени […]

, ,

Задължително ли е начисляването на клас прослужено време?

Възнаграждението на служителите се определя в зависимост от два нормативни документа – Кодекс на труда и Наредба за структурата и организацията на работната заплата. Според Корекса на труда – трудовият договор съдържа данни за страните и определя: 1. мястото на работа; 2. наименованието на длъжността и характера на работата; 3. датата на сключването му и […]

© 2010-2024 VP Consulting – Счетоводство | Заплати | Данъци | Финанси – Уебсайтът е оптимизиран и поддържан от Mandalova.pro