VP CONSULTING COMPNAY REGISTRATION SERVICES
, , ,

Tax and insurance treatment of sports cards (Multisport, Sport pass and others)

Напоследък все по-популярни стават картите за спорт (Sport Pass, Multisport и други) като социално стимулиране от страна на работодателя към служителите.…
VP CONSULTING ACCOUNTING SERVICES
, , ,

How can I get it? (certified) a copy of an already filed tax return?

Заверено копие на подадена данъчна декларация се вади от компетентния НАП по адрес на дружеството или физическото лице. Компетентния…
VP CONSULTING COMPNAY REGISTRATION SERVICES
, ,

Are the costs of interest on arrears and penalties to counterparties recognized for tax purposes?

ЗКПО регламентира кога разходите за лихви и неустойки могат да бъдат признати или непризнати за данъчни цели и да следва преобразуване…
VP Consulting SERVICES
, ,

Is it mandatory to charge class time served?

Възнаграждението на служителите се определя в зависимост от два нормативни документа - Кодекс на труда и Наредба за структурата и организацията…
VP CONSULTING ADMINISTRATION SERVICES
,

Internship contract / Contract for hiring a trainee

От 2014-та година има въведена опция в нашето законодателство да се наема лице на по договор за стажуване. Тази опция дава възможност на…