ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА ЗА АВАНС

Авансовото плащане представлява извършено плащане преди да е изпълнена сделката (т.е. преди стоката да е доставена или услугата да е извършена).

Обикновено авансовото плащане се извършва на база на договор, анекс или проформа фактура. Наличието на договор не изключва издаването на проформа фактура.

Авансовото плащане може да е за частична сума от общата сума на сделката, но може и да е за 100% от общата сума на сделката. На практика 100% плащане получено преди да е осъществена сделката по същността си също е авансово плащане.

%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%81

Основанието може да бъде например: „50% аванс по договор“

ВАЖНО! В случай, че клиентът е направил плащане по изпратена проформа фактура, оригиналната фактура трябва да бъде издадена в 5 дневен срок от получаване на парите по банкова сметка.

ИЗДАВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ФАКТУРА С ПРИСПАДАНЕ НА АВАНС

  • Издаване на окончателна фактура с приспадане на аванс до 99.99 %

Ако сделка, по която има извършено авансово плащане, в последствие се реализира, то се издава окончателна фактура. В тази фактура се описва общата стойност и предмет на сделката и на отделен ред се приспада полученият аванс. Окончателната фактура с приспадане на аванс трябва да изглежда по следния начин:

%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0

  • първи ред – описва се предмета на сделката с цялата стойност по договор
  • втори ред – описва се основанието от фактурата за аванс, номера на фактурата и датата, за която се отнася авансът; единичната стойност е стойността на аванса с отрицателна стоност.

Възможно е по договора да има няколко аванса преди финализиране на сделката, те могат да бъдат описани на трети, четвърти или пети ред.

По този начин показваме стойността на сделката по договор, стойността на вече получения (получените) аванс и е ясно на клиента каква е остатъчната сума дължима като финално плащане.

  • Издаване на окончателна фактура с приспадане на 100% аванс

Ако авансовото плащане е било 100%, за което е издадена фактура. Издаваме окончателна фактура с първи ред цялата стойност по договора и втори ред стойността на аванса. Не трябва да се притесняваме в случай, че финалната стойност (сума за плащане) на фактурата е 0.

Чрез издаването на фактурата по този начин показваме документално (освен чрез приемо-предавателния протокол) завършеността на сделката.

Окончателната фактура с приспадане на 100% аванс трябва да изглежда по следния начин:

%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-100

ППЗДДС позволява да не се издава окончателна фактура, но по наше мнение по-добър вариант е издаването на окончателна фактура с крайна сума за плащане 0.

Ако сделката не се осъществи и авансовото плащане бъде върнато, доставчикът трябва да издаде Кредитно известие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *