About Велислав Панчев

Виж пълния профил @ LinkedIn

Счетоводен специалист с повече от 10 години опит в:
✔ Счетоводство;
✔ Заплати;
✔ ДДС, данъчно и осигурително право;
✔ Автоматизация на процеси във всички видове приложения в среда на Windows (уеб, настолен софтуер и персонализирани приложения);
✔ оптимизация на процеси.

Също така опростява живота на хората на свободна практика: Лесна регистрация и счетоводство @ freelancer-bg.com

Entries by Велислав Панчев

,

Не подаваме годишна данъчна декларация ако през 2017г. фирмата не е имала дейност

С последните промени в ЗКПО, влизащи в сила от 01.01.2018г., фирмите, който не са осъществявали дейност, по смисъла на Закона за счетоводството, за 2017 не трябва да подават годишна данъчна декларация към НАП, както и  отчет за дейността към статистиката. Трябва обаче да подадете декларация за липса на дейност към Търговския Регистър в срок до 31 […]

,

Наближава крайният срок за подаване на Фирмена Годишна Данъчна Декларация

Декларация за изтегляне: Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, с приложения и указания за ползване Помощни справки за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО Срокове за деклариране и плащане До 31.03.2017 подаване на годишна данъчна декларация; Кой подава годишната данъчна декларация? Всяка Фирма е длъжна да подаде […]

,

Важни промени в Търговския Закон от 01.01.2017

От началото на тази година за взетите решения по чл. 137  ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7  от ТЗ(виж по-долу) се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма. Промяната е наложена поради многобройните кражби на фирми. Хубавото е, […]

,

Как да сметна брутна заплата и общия разход за фирмата

За да се изчислят какви пари ще струва на фирмата и каква сума да се запише в договора трябва да се използват следните коефициенти. ПРИМЕР За заплати ДО 2600 Бруто* или 2 038.14 Нето** : Желана заплата 1000 лв. чисто. Общо разходите за фирмата е 1.50274 * 1000 = 1 502.74 лв. на месец. Сума по […]

, ,

Назначавате служител в ИТ фирма на прага

 За фирми с икономическа дейност „Други дейности в областта на информационните технологии“, код на дейността 6209, за да разберете и определите минималния праг трябва: Да изберете длъжност от класификатора на длъжностите, която най-много съвпада с уговорената между вас. http://www.kik-info.com/spravochnik/nkpd-2011/ От номера пред длъжността се определя и минималния праг за заплата на 8 часа. Ето и колко ще […]

Документи

За ваше удобство бланките на документите съдържат полета за попълване в светло жълт цвят. Останалата част от текста не може да се коригира с цел да се избегнат грешки. ДОГОВОРИ   МОЛБИ   ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТ И КОМАНДИРОВАНЕ   ДЕКЛАРАЦИИ   ПРОТОКОЛИ   ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР (ПКО) И РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР (РКО)     Имате въпроси? Свържете […]

Включен ли е ДДС в договорената сума или трябва да се посочи отделно?

Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена.   Източник : ЗДДС чл. 67 ал. 2 Имате въпроси? Свържете се с нас: info@vp-consulting.org

© 2010-2024 VP Consulting – Счетоводство | Заплати | Данъци | Финанси – Уебсайтът е оптимизиран и поддържан от Mandalova.pro