• Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
  • Подготовка на платежни нареждания за данъци
  • Подготовка на данъчни справки и уведомления
  • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

Ако искате да научите повече за ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ , Моля, не се колебайтеда се свържете с нас!