Tag Archive for: фирми без дейност

VP CONSULTING YEAR-END SERVICES
,

We do not submit an annual tax return if in 2017. the company had no activity

С последните промени в ЗКПО, влизащи в сила от 01.01.2018г., фирмите, който не са осъществявали дейност, по смисъла на Закона за счетоводството,…