Tag Archive for: предприятия осигуряваща временна работа

VP CONSULTING PAYROLL SERVICES

Provision of personnel “Rent” in IT and other sectors

Напоследък често се поставя въпроса за предоставянето на персонал "под наем". Услугата представлява следното - фирмата, на която се…