Tag Archive for: попълване на касова книга

VP CONSULTING TAXATION SERVICES
,

How to fill out a cash book?

Воденето на касова книга е често пренебрегвано действие, което обаче е задължително. Воденето на касова книга се регулира от НАРЕДБА…