Напоследък често се поставя въпроса за предоставянето на персонал “под наем”. Услугата представлява следното – фирмата, на която се предоставя персонал, заплаща на фирмата, която го предоставя. Цената на услугата…