Tag Archive for: клас прослужено време

VP Consulting SERVICES
, ,

Is it mandatory to charge class time served?

Възнаграждението на служителите се определя в зависимост от два нормативни документа - Кодекс на труда и Наредба за структурата и организацията…