Tag Archive for: ИЗДАВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ФАКТУРА С ПРИСПАДАНЕ НА АВАНС

Detatils background VP consulting
,

Issuance of advance invoice and issuance of final payment invoice with deduction of advance

ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА ЗА АВАНС Авансовото плащане представлява извършено плащане преди да е изпълнена сделката (т.е. преди стоката да…