Tag Archive for: ддс

VP Consulting SERVICES

Is VAT included in the agreed amount or should it be stated separately??

Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена.   Източник…