Tag Archive for: Данъчно третиране Sportpass

VP CONSULTING COMPNAY REGISTRATION SERVICES
, , ,

Tax and insurance treatment of sports cards (Multisport, Sport pass and others)

Напоследък все по-популярни стават картите за спорт (Sport Pass, Multisport и други) като социално стимулиране от страна на работодателя към служителите.…