• Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
  • Изготвяне на сметки за изплатени суми и служебни бележки
  • Изготвяне на трудови договори
  • Подготовка на документи за прекратяване на договори с персонала
  • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
  • Изготвяне на ведомости за заплати, , служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
  • Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета
  • Разходи за заплати по отдели и проекти
  • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

 

Ако искате да научите повече за услугите свързани със Заплати & лично данъчно облагане на доходите , Моля, не се колебайтеда се свържете с нас!.