VP КОНСУЛТАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА ПЛАТИ
, ,

Какво е свободната професия (freelancer) и има ли почва у нас?

Свободна професия (На свободна практика) Това е един не толкова познат начин за извършване на дейност в България, но в същото време изгоден и лесен. Свободната…
VP CONSULTING ACCOUNTING SERVICES
, ,

Какви документи са нужни за отчитане на командировка в чужбина?

Предлагаме улеснение на нашите клиенти, като подоготвяме всички документи свръзани с командироването, отчитането и администрирането…
VP КОНСУЛТАЦИОННИ ДАНЪЧНИ УСЛУГИ
,

Как се попълва касова книга?

Воденето на касова книга е често пренебрегвано действие, което обаче е задължително. Воденето на касова книга се регулира от НАРЕДБА…
VP КОНСУЛТАЦИОННИ УСЛУГИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА
,

Не подаваме годишна данъчна декларация ако през 2017г. фирмата не е имала дейност

С последните промени в ЗКПО, влизащи в сила от 01.01.2018г., компаниите, който не са осъществявали дейност, по смисъла на Закона за счетоводството,…
VP КОНСУЛТАЦИОННИ ДАНЪЧНИ УСЛУГИ
,

Наближава крайният срок за подаване на Фирмена Годишна Данъчна Декларация

Декларация за изтегляне: Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, с приложения и указания за ползване Помощни справки за попълване…
VP КОНСУЛТАЦИОННИ УСЛУГИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА
,

Важни промени в Търговския Закон от 01.01.2017

От началото на тази година за взетите решения по чл. 137 ал. 1, и т.н. 2, 4, и т.н. 5, предложение първо, и т.н. 7 от ТЗ(виж по-долу) се съставя протокол…
VP CONSULTING COMPNAY REGISTRATION SERVICES
, , ,

Данъчно и осигурително третиране на карти за спорт (Мултиспорт, Спорт пасс и други)

Напоследък все по-популярни стават картите за спорт (Спортен пропуск, Multisport и други) като социално стимулиране от страна на работодателя към служителите.…
VP CONSULTING ACCOUNTING SERVICES
, , ,

Как да си издадам (заверено) копие от подадена вече данъчна декларация?

Заверено копие на подадена данъчна декларация се вади от компетентния НАП по адрес на дружеството или физическото лице. Компетентния…
VP CONSULTING COMPNAY REGISTRATION SERVICES
, ,

Признават ли се за данъчни цели разходите за лихвите за просрочие и неустоките към контрагенти?

ЗКПО регламентира кога разходите за лихви и неустойки могат да бъдат признати или непризнати за данъчни цели и да следва преобразуване…
VP Consulting SERVICES
, ,

Задължително ли е начисляването на клас прослужено време?

Възнаграждението на служителите се определя в зависимост от два нормативни документа - Кодекс на труда и Наредба за структурата и организацията…