VP КОНСУЛТАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА ПЛАТИ

Издаване на кредитно и дебитно известие

КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТНОТО ИЗВЕСТИЕ е счетоводен документ, с който се намалява данъчната основа на доставка…
Detatils background VP consulting
,

Издаване на фактура за аванс и издаване на фактура за финално плащане с приспадане на аванс

ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА ЗА АВАНС Авансовото плащане представлява извършено плащане преди да е изпълнена сделката (т.е. преди стоката да…
Detatils background VP consulting

Издаване на фактура към физическо лице

Необходимите реквизити за издаване на фактура към физическо лице са упоменати в чл. 7 от Закона за счетоводството и чл. 114 от ЗДДС. Най-общо…