VP CONSULTING PAYROLL SERVICES

Issuance of credit and debit notices

КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТНОТО ИЗВЕСТИЕ е счетоводен документ, с който се намалява данъчната основа на доставка…
Detatils background VP consulting
,

Issuance of advance invoice and issuance of final payment invoice with deduction of advance

ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА ЗА АВАНС Авансовото плащане представлява извършено плащане преди да е изпълнена сделката (т.е. преди стоката да…
Detatils background VP consulting

Issuing an invoice to an individual

Необходимите реквизити за издаване на фактура към физическо лице са упоменати в чл. 7 от Закона за счетоводството и чл. 114 от ЗДДС. Най-общо…