• Професионална отчетност на всички първични счетоводни документи
  • Отчитане на първични и вторични счетоводни документи
  • Изготвяне и подаване на данъчни декларации и данни за ДДС на магнитен носител
  • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за плащане към бюджета
  • Изготвяне на амортизационен план за дълготрайни активи
  • Обработка на данните със счетоводен софтуер, с възможност за обмен на информация по електронен път

 

 

Ако искате да научите повече за Счетоводните услуги, Моля, не се колебайтеда се свържете с нас!.