• Изготвяне и представяне годишни финансови отчети
  • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети.
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
  • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
  • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети иконсолидирани годишни отчети от сертифициран законен главен счетоводител

 

Ако искате да научите повече за Годишно Приключване , Моля, не се колебайтеда се свържете с нас!.