VP КОНСУЛТАЦИОННИ УСЛУГИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА
,

Не подаваме годишна данъчна декларация ако през 2017г. фирмата не е имала дейност

С последните промени в ЗКПО, влизащи в сила от 01.01.2018г., компаниите, който не са осъществявали дейност, по смисъла на Закона за счетоводството,…