С последните промени в ЗКПО, влизащи в сила от 01.01.2018г., фирмите, който не са осъществявали дейност, по смисъла на Закона за счетоводството, за 2017 не трябва да подават годишна данъчна декларация към НАП, както и отчет за дейността към статистиката.

Трябва обаче да подадете декларация за липса на дейност към Търговския Регистър в срок до 31 март. Не се събира такса.

Ако все пак пропуснете този срок може да подадете нулев отчет, както досега.

Ако сте микропредприятие и не е осъществявана дейност през годината, не се изисква отчетите да са подписани от съставител на финансови отчети – счетоводител. В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия.

 

Микропредприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:

1. балансова стойност на активите – 700 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 10 души.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *