КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ

 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

КРЕДИТНОТО ИЗВЕСТИЕ е счетоводен документ, с който се намалява данъчната основа на доставка или се нулира данъчната основа при развалянето на доставка, за която вече е издадена Фактура.

Намаляването на данъчната основа може да се дължи на:

 • намаление на стойността поради предоставена допълнителна отстъпка/по-ниско качество/надхвърляне на определен обем от продажби при дистрибутор;
 • намаление на количеството заради върнати повредени бройки
 • проверка от оторизиран орган и се е оказало, че количеството е по-малко от фактурираното
 • разваляне на доставката и др.
 1. РЕКВИЗИТИ
 • Кредитното Известие притежава всички задължителни и незадължителни реквизити, като тези на Фактурата.
 • Кредитното Известие задължително съдържа и:
 • номера и датата на Фактурата, към която е издадено известието;
 • основанието за неговото издаване (основанието за намаляването на данъчната основа или за развалянето на доставката).
 • Единичната цена на кредитираната услуга / стока я записваме с „-“ . Общата сума на кредитното известие е отрицателна стойност.

***

ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ

 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ДЕБИТНОТО ИЗВЕСТИЕ е счетоводен документ, с който се увеличава данъчната основа на доставка, за която вече е издадена фактура.

Увеличението на данъчната основа може да се дължи на:

 • неправилно изчислена данъчна основа при първоначалното фактуриране;
 • при доставено по-голямо количество от първоначално фактурираното и др.
 1. РЕКВИЗИТИ
 • Дебитното Известие притежава всички задължителни и незадължителни реквизити като тези на Фактурата.
 • Дебитното Известие задължително съдържа и:
  • номерa и датата на Фактурата, към която е издадено известието
  • основанието за неговото издаване (основанието за увеличаването на данъчната основа)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *