VP КОНСУЛТАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА ПЛАТИ

Предоставяне на персонал „под наем“ в ИТ и други сектори

Напоследък често се поставя въпроса за предоставянето на персонал "под наем". Услугата представлява следното - фирмата, на която се…
VP CONSULTING COMPNAY REGISTRATION SERVICES
,

Как да сметна брутна заплата и общия разход за фирмата

За да се изчислят какви пари ще струва на фирмата и каква сума да се запише в договора трябва да се използват следните коефициенти. ПРИМЕР…
ДДС дали е включено или не в договорената цена
, ,

Назначавате служител в ИТ фирма на прага

За фирми с икономическа дейност "Други дейности в областта на информационните технологии", код на дейността 6209, за да разберете и…
VP КОНСУЛТАЦИОННИ УСЛУГИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА
,

Определяне на минималния месечен осигурителен доход на самоосигуряващо се лице

Минималният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица (лица упражняващи свободна професия) се регламентира…
VP CONSULTING ACCOUNTING SERVICES

Документи

За ваше удобство бланките на документите съдържат полета за попълване в светло жълт цвят. Останалата част от текста не може да се коригира…
Detatils background VP consulting

Издаване на фактура към физическо лице

Необходимите реквизити за издаване на фактура към физическо лице са упоменати в чл. 7 от Закона за счетоводството и чл. 114 от ЗДДС. Най-общо…
VP Consulting SERVICES

Включен ли е ДДС в договорената сума или трябва да се посочи отделно?

Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена.   Източник…