За да се изчислят какви пари ще струва на фирмата и каква сума да се запише в договора трябва да се използват следните коефициенти.

ПРИМЕР За заплати ДО 2600 Бруто* или 2 038.14 Нето** :
Желана заплата 1000 лв. чисто.
Общо разходите за фирмата е 1.50274 * 1000 = 1 502.74 лв. на месец.
Сума по договор е 1.27567 * 1000 = 1 275.67 на месец.

ПРИМЕР За заплати НАД 2600 Бруто или 2 038.14 Нето :
Първите 2600 Бруто или 2 038.14 Нето се изчислява като горния пример.
Всеки добавен лев към 2 038.14 нетна заплата трябва да се раздели на 0.9 за да се превърне в бруто заплата.
Желана заплата 2 400.00 лв. чисто(нето).

а) За 2038.14 нето
Общо разходите за фирмата е 1.50274 * 2038.14= 3062.80 лв. на месец.
Сума по договор е 1.27567 * 2038.14= 2 600.00 на месец.

б) За 361.86 лв. нето ( 2400.00 – 2 038.14)
Общо разходите за фирмата са 361.86 лв./ 0.9 = 402.07 лв. на месец
Сума по договор е 361.86 лв./ 0.9 = 402.07 лв. на месец

Събират се а) + б) :
Бруто: 2600 + 402.07 лв. = 3 002.07 лв.
Нето: 2038.14 + 361.86 = 2 400.00 лв.
Общо разходи за фирмата: 3062.80 лв + 402.07 лв = 3464.87 лв.

*Бруто – заплатата, която се записва в договора.
**Нето – чистата заплата, която ще получава лицето.

Сметките работят без да се включва стаж по специалността!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *