Минималният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица (лица упражняващи свободна професия) се регламентира в чл. 9, ал. 1, т. 2 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване от 2016-та година. Всяка година този закон регламентира тези нива като те могат да варират.

За 2016-та година той се определя съобразно облагаемия доход на лицето като самоосигуряващо се от 2014-та. Минималните размери са както следва:

  • до 5400 лв. – 420 лв.;
  • от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;
  • от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
  • над 7500 лв. – 550 лв.;

Ако лицето не е получавало доход през 2014-та година или е стартирало дейност през 2015-та респективно 2016-та година, минималният месечен размер е регламентиран на 420 лева.

Източник: чл. 9 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *