Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена.

 

Източник :

ЗДДС чл. 67 ал. 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *